Aktivity ZO ČSOP Armillaria

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Naše aktivity

Ochrana přírody

Ochrana přírodyOchrana přírody je poměrně mladý obor, který využívá základních poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti. ZO ČSOP Armillaria se zabývá teoretickou i praktickou ochranou přírody od ochrany cenných území a lokalit (zvl. chráněná území, VKP a přírodní parky) a krajiny, až po druhovou ochranu a konkrétní opatření.

 

Ekocentrum a ekologická výchova

Ekologická výchovaEkocentrum provozujeme v centru města a zejména na podzim či v předjaří zde pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, najdete zde informace ii publikace na prodej, poradna funguje po tel. kdykoli, osobně nejlépe v po a stř mezi 10 - 15. hodinou. Ekologická výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím a zdroji. Pracujeme zejména s dětmi školního věku, ale i dospělé je stále co učit.

 

Recyklace odpadů

Recyklace odpadůRecyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu. Recyklovaný materiál je cíleně přetvářen na (druhotnou) opět vstupní surovinu, která je použitelná při další výrobě (nejlpě potřebného a smysluplného a dlouho sloužícího) produktu.

 

Pozemkový spolek

Pozemkový spolek Mokřady a louky libereckaPozemkové spolky jsou nestátní neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví, či dlouhodobého právního vztahu k nim. Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka je nezisková organizace, která sdružuje vlastníky, hospodáře a nájemce ekologicky či kulturně cenných pozemků již od roku 1999.